lu.se

Värmeöverföring

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningens grundutbildning är i huvudsak inom studieinriktning energiteknik/värmeöverföring inom M-programmet men kurser ges också för Civ ing-programmet teknisk fysik samt Brandingenjörsprogrammet. Kurser ges inom grundläggande ämnen som termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och även fortsättning kurser som: numerisk värmeöverföring, värme- och masstransport.

Sidansvarig: