lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Postadress

Avdelningen för Värmeöverföring
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
P.O. Box 118
SE-221 00 LUND
Sweden

Internpost

Hämtställe 9

Besöksadress

Besöksadress: KC:4, våning 4, Naturvetarvägen 18, Lund

E-post

Allmänna frågor:Expedition@energy.lth.se

Administration

Avdelningsföreståndare:
Professor Christer Fureby
Telefon: +46 46 222 48 13
christer.fureby@energy.lth.se